Sigurnosno tehnička oprema
  Zaštitni opasač VATROGASNI
  • Izrađuju se od tehničkog polyestera i polyamid filament prediva velike prekidne sile u dužinama od 100 do 130 cm
  • koriste ih vatrogasci, službe spašavanja, električari i monteri svih profila te ostale službe ili zanimanja gdje postoji opasnost od pada s građevina, platformi i sl.
Zaštitni opasač električarski
 
Penjačka sigurnosna užad
  • izrađuju se od tehničkog polyestera visoke prekidne sile
  • služe za osiguranje pri izvođenju radova na velikim visinama, koriste ih vatrogasci i gorske službe spašavanja i sl.
  Mornarske ljestve
  • proizvode se od konoplje i polyestera u standardnim dužinama od 5 do 30 metara, a po želji kupca i u drugim dužinama, svoju primjenu nalaze od škola i sportskih dvorana do vatrogastva i službi spašavanja, a viđamo ih i na starim jedrenjacima kao i na modernim brodicama
  Priveznice za podizanje tereta
  • izrađuju se od prirodnih i sintetičkih prediva (konoplje, sisala, polyestera, polypropilena i polyamida) kao beskonačna užad npr. za skijaške vučnice, rad s uškama za prenošenje raznih tereta, ukrižna užad i sl.
 
Trakaste priveznice za podizanje tereta
  • namijenjene su izradi vatrogasnih i monterskih opasača, osiguranju tereta pri transportu, pojasevima i košarama za osiguranje i prenošenje ljudi, dizanju velikih tereta, dizanju čamaca i brodova u marinama i dr.
  • izrađuju se od tehničkog polyestera i polyamid filament prediva velike prekidne sile u dimenzijama od 1 - 35 cm i 6 mm debljine
Trakasta priveznica
Beskrajna priveznica
  Remen za osiguranje tereta
  • proizvodi se od polypropilena u više boja i koriste za osiguranje manjih i lakših tereta na vozilima i kućanstvu.
  Priveznice za osiguranje tereta
  • proizvode se od tehničkih polyestera velike prekidne sile i služe za osiguranje većih i težih tereta pri transportu u gospodarskim domaćinstvima i sl.